اخبار و اطلاعيه ها

ثبت نام وام ضروری و ویژه دکتری نیمسال دوم 1401-1400

ثبت نام وام ضروری و ویژه دکتری نیمسال دوم 1401-1400

 

جدول نوع، مبلغ و زمان بندی اعطای وام های ضروری و ویژه دکتری دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

ملاحظات

مبلغ وام (به ریال)

مقاطع تحصیلی

دانشجویان

 بهره مند از وام

تاریخ اتمام ثبت تقاضای وام و دریافت مدارک

تاریخ شروع ثبت تقاضای وام و دریافت مدارک

عنوان وام

ردیف

*دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد استفاده نماید.

*استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفا یک بار مجاز می باشد.

*رویداد ازدواج فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا 18 ماه پس از تاریخ عقد صرفا در دوران تحصیل امکان پذیر می باشد.

*مهلت ارائه مستندات، اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آنان برای دریافت رویدادهای موارد خاص، حوادث و بلایای طبیعی، توان خواه ، تولد و فوت حداکثر تا 9 ماه پس از وقوع رویداد و برای دانشجویان برتر ، نمونه کشوری، مبتکر و قهرمان ورزشی حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت مدارک و صرفا در دوره تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد

رویدادهای موارد خاص:

*تولد فرزند دانشجوی متأهل 39000000

*فوت پدر،مادر، همسر یا فرزند دانشجو 39000000

*دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا 65000000

*دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص تا 65000000

*بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو تا  52000000

*سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا 65000000

*دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر 39000000

*رویداد حوادث و بلایای طبیعی 39000000

* دانشجویان قهرمان ورزشی 26000000

*دانشجویان توان خواه 65000000

*رویداد ازدواج  39000000

 

کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر4 رویداد تا سقف  104000000

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 رویداد تا سقف 78000000

 

 

دانشجویان روزانه

15/1401/03

27/1401/01

ضروری

1

 

10000000به صورت ماهیانه

دکتری تخصصی ناپیوسته

دانشجویان روزانه

15/1401/03

27/1401/01

ویژه دکتری از منابع صندوق رفاه

2

تعاریف  :

1-     دانشجوی برتر: به دانشجوی رتبه های 1 تا 500 کشوری هر یک از گروه های پنج گانه آزمون سراسری و پذیرفته شدگان رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی از طریق المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین برگزیدگان اول تا سوم جشنواره های جوان خوارزمی و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت علوم اطلاق می گردد.

2-     دانشجوی نمونه کشوری:  دانشجوی دانشگاه های دولتی که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، انتخاب و معرفی می گردد.

3-     دانشجوی مبتکر: دانشجویی که با تایید دفتر استعدادهای درخشان و معاونت پژوهشی دانشگاه، موفق به اختراع و اکتشافی شده باشد.

4-     دانشجوی قهرمان ورزشی: به نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشجویی و مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور ، مسابقات بین المللی و جهانی و همچنین دانشجویان عضو تیم های ملی کشور منوط به تایید اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم یا وزارت ورزش و جوانان، گفته می شود.

5-     دانشجوی توان خواه:                                                                                                                                               

1-5 دانشجوی کم بینا و نابینا: دانشجوی کم بینا دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، کیفیت بینایی وی در هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی( تابلوی حرف E ) بین 10/1 تا 10/3 باشد و همچنین دانشجوی نابینا فردی است که مطابق گواهی سازمان بهزیستی، میزان کیفیت بینایی وی در مورد هر دو چشم برحسب مقیاس هندسی (تابلوی حرف E) کمتر از 10/1 باشد و یا میدان بینایی وی کمتر از بیست درجه باشد.

2-5 دانشجوی ناشنوا و کم شنوا: دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه ، به دلیل اختلال در سیستم شنوایی با وجود استفاده از سمعک و مداخلات جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباط کلامی وی برطرف نشود و به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل می باشد.

3-5 دانشجوی معلول جسمی و حرکتی: دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، به دلیل اختلال در سیستم عصبی، عضلانی و یا اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی، تحرک یا مشارکت اجتماعی شده است.

مدارک اختصاصی هر نوع وام:

1-    رویداد موارد خاص: گواهی فوت- گواهی تولد- فاکتور هزینه های درمان به همراه فرم تایید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه

2-    رویداد وقوع حوادث و بلایای طبیعی: معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل زندگی حادثه دیده

3-    رویداد دانشجوی توان خواه: گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه

4-    رویداد دانشجویان برتر، نمونه کشوری، مبتکر و  قهرمان ورزشی: معرفی نامه مطابق موارد ذکر شده

5-    رویداد ازدواج: سند تاهل با درج دقیق تاریخ عقد