اخبار و اطلاعيه ها

تمدید وام دانشجویی نیم سال دوم1399-1400

تمدید وام دانشجویی نیم سال دوم1399-1400

 کلیه وام های دانشجویی تا تاریخ 1400/03/20 تمدید گردید و امکان تمدید مجدد وجود ندارد ، لذا دانشجویانی که تا این لحظه موفق به ارائه مدارک و ثبت درخواست خود نشده اند هر چه سریعتر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.