اخبار و اطلاعيه ها

تمدید مهلت ثبت و ارسال مدارک وام های دانشجویی

تمدید مهلت ثبت و ارسال مدارک وام های دانشجویی

 صندوق رفاه دانشجویی به منظور رفاه حال دانشجویان با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، زمان ثبت نام و ارسال مدارک مورد نیاز به تناسب وام های درخواستی را تا تاریخ 1399/10/10 تمدید نموده است.

همچنین این صندوق اعلام کرد برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن و بهره مندی حداکثری آنان از این وام  و کاهش مشکلات ناشی از مراجعه به بانک و معرفی ضامن، در نیمسال جاری وام ودیعه مسکن متاهلی از طریق صندوق رفاه پرداخت خواهد شد.