اخبار و اطلاعيه ها

وام ضروری رویداد تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان

وام ضروری رویداد تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 

اطلاعیه مهم در خصوص وام ضروری رویداد موارد خاص به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان به اطلاع می رساند:

 در راستای حمایت بیشتر از دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت واجد شرایط برای دریافت وام ضروری رویداد موارد خاص به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان، مقرر گردید صرفا برای این ترم به خرید لوازم کمک آموزشی الکترونیکی تخصیص یابد.
از این رو خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط فاکتور خرید خود را تا تاریخ ۱۸ آذر ماه به اداره رفاه دانشگاه ارسال نمایند با توجه به محدودیت منابع بعد از بررسی درخواستها و تایید دانشجو توسط معاونت دانشجویی وام به دانشجوی متقاضی واجد شرایط تعلق می گیرد.ضمنا فاکتور به مبلغ بالای ۵میلیون تهیه گردد.
در ضمن دانشجویانی که در ترم های گذشته از این وام استفاده کرده اند مجاز به استفاده مجدد از این نوع وام نمی باشند.