اخبار و اطلاعيه ها

وام دانشجویی نیم سال اول 1400-1399

 وام دانشجویی نیم سال اول 1400-1399

 

 

جدول نوع وام و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399

ملاحظات

مبلغ وام (به ریال)

مقاطع تحصیلی

دانشجویان

 بهره مند از وام

تاریخ اتمام ثبت تقاضای وام و دریافت مدارک

تاریخ شروع ثبت تقاضای وام و دریافت مدارک

عنوان وام

ردیف

دانشجوی متأهل با ارئه سند تأهل حداکثر مبلغ و به دانشجوی مجرد حداقل مبلغ وام تحصیلی تعلق می گیرد.

15000000تا 20000000

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشجویان روزانه

09/09/99

15/07/99

تحصیلی

1

*دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد استفاده نماید.

*استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفا یک بار مجاز می باشد.

*رویداد ازدواج فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا 18 ماه پس از تاریخ عقد صرفا در دوران تحصیل امکان پذیر می باشد.

*مهلت ارائه مستندات، اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آنان برای دریافت رویدادهای موارد خاص، حوادث و بلایای طبیعی، توان خواه حداکثر تا 9 ماه پس از وقوع رویداد و برای دانشجویان برتر ، نمونه کشوری، مبتکر و قهرمان ورزشی حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت مدارک و صرفا در دوره تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.

 

*تولد فرزند دانشجوی متأهل 30000000

*فوت پدر،مادر، همسر یا فرزند دانشجو 30000000

*دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا 50000000

*دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص تا 50000000

*بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو تا 40000000

*دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر 30000000

*رویداد حوادث و بلایای طبیعی 30000000

* دانشجویان قهرمان ورزشی 20000000

*دانشجویان توان خواه 50000000

*رویداد ازدواج 30000000

کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر تا سقف 80000000

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا سقف 60000000

 

 

دانشجویان روزانه

09/09/99

15/07/99

ضروری

2

وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تامین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.

10000000

کارشناسی پیوسته

دانشجویان نوبت دوم

09/09/99

15/07/99

شهریه

3

20000000

کارشناسی ارشد ناپیوسته

50000000

دکتری تخصصی ناپیوسته

هر شش ماه یکبار پرداخت می شود.

7000000به صورت ماهیانه

دکتری تخصصی ناپیوسته

دانشجویان روزانه

09/09/99

17/08/99

ویژه دکتری از منابع صندوق

4

هر شش ماه یکبار پرداخت می شود.

7000000به صورت ماهیانه

دکتری تخصصی ناپیوسته

دانشجویان روزانه

09/10/99

30/07/99

ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاون

5

*دانشجو می بایست متاهل ، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره نامه (دارای کد رهگیری) باشد.

*به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی گیرد.

*در صورتی که زوجین دانشجو باشند ، فقط یکی از آنها می تواند از وام مسکن بهره مند گردد.

150000000

برای همه مقاطع تحصیلی (یک بار پرداخت در طول هر مقطع)

دانشجویان روزانه

09/10/99

17/08/99

ودیعه مسکن(از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران)

6

 

تعاریف:

1-     دانشجوی برتر: به دانشجوی رتبه های 1 تا 500 کشوری هر یک از گروه های پنج گانه آزمون سراسری و پذیرفته شدگان رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی از طریق المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین برگزیدگان اول تا سوم جشنواره های جوان خوارزمی و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت علوم اطلاق می گردد.

2-     دانشجوی نمونه کشوری:  دانشجوی دانشگاه های دولتی که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، انتخاب و معرفی می گردد.

3-     دانشجوی مبتکر: دانشجویی که با تایید دفتر استعدادهای درخشان و معاونت پژوهشی دانشگاه، موفق به اختراع و اکتشافی شده باشد.

4-     دانشجوی قهرمان ورزشی: به نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشجویی و مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور ، مسابقات بین المللی و جهانی و همچنین دانشجویان عضو تیم های ملی کشور منوط به تایید اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم یا وزارت ورزش و جوانان، گفته می شود.

5-دانشجوی توان خواه:                                                                                                                                                         1-5 دانشجوی کم بینا و نابینا: دانشجوی کم بینا دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، کیفیت بینایی وی در هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی( تابلوی حرف E ) بین 1/10تا3/10 باشد و همچنین دانشجوی نابینا فردی است که مطابق گواهی سازمان بهزیستی، میزان کیفیت بینایی وی در مورد هر دو چشم برحسب مقیاس هندسی (تابلوی حرف E) کمتر از 1/10 باشد و یا میدان بینایی وی کمتر از بیست درجه باشد.

2-5 دانشجوی ناشنوا و کم شنوا: دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه ، به دلیل اختلال در سیستم شنوایی با وجود استفاده از سمعک و مداخلات جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباط کلامی وی برطرف نشود و به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل می باشد.

3-5 دانشجوی معلول جسمی و حرکتی: دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، به دلیل اختلال در سیستم عصبی، عضلانی و یا اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی، تحرک یا مشارکت اجتماعی شده است.

شرایط ضمانت وام های دانشجویی:

الف) برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ 150/000/000 ریال ، معرفی یک نفر ضامن قراردادی  از بین ضامنین واجد شرایط

ب) برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ 300/000/000 ریال ، معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی  از بین ضامنین واجد شرایط

ج) برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ 300/000/000 ریال ، معرفی یک نفر ضامن دیگر ( علاوه بر ضامنین قبلی) صرفا از میان کارکنان رسمی و پیمانی از بین ضامنین واجد شرایط                                                                                                                                                                                                                                         

شرایط ضامنین واجد شرایط:

1-     کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی

2-     اعضای هیات علمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3-     اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل 5 سال سابقه کار

4-     کارکنان رسمی و پیمانی  قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی

5-     کارکنان رسمی و پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضایی (به استثنای کارآموزان آن قوه)  و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی

6-     سر دفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

7-     کارکنان استخدامی نیروهای مسلح

8-     بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی

9-     مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران

10-  کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل 5 سال سابقه کار

11-  کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق

مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:

1-    چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر ، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیات علمی باشد:

الف) ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تایید و امضا دستگاه مربوطه ، به اداره رفاه دانشگاه                                               

ب) ارائه گواهی کسر از حقوق با شرایط زیر:

- در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام( رسمی، پیمانی، قراردادی) درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

- ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف 150/000/000 و 300/000/000 ریال، به مبلغ 300/000/000 ریال الزامی است.

- ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی بیش از 300/000/000 ریال، به مبلغ 600/000/000 ریال الزامی است.

2- چنانچه ضامن از مشاغل آزاد باشد ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت برابر با اصل شده ممهور به دفتر خانه اسناد رسمی

3-ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده وام:

1-     کپی کارت دانشجویی

2-     کپی کارت ملی

3-     اصل تعهد نامه محضری

4-     مدارک مورد نیاز ضامن منطبق با مطالب بیان شده قبل

5-     شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجو برای دانشجویان روزانه

6-     ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه  به آدرس www.bp.swf.ir

7-      بعد از تشکیل پرونده و تایید اداره رفاه و تحویل مدارک اختصاصی در صورت لزوم به اداره رفاه ، ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت درخواست وام مورد نظر

·       مدارک لازم برای وام ازدواج و اثبات تاهل: 3 صفحه اول عقدنامه، 3 صفحه اول شناسنامه دانشجو و همسرش و کپی کارت ملی همسر

  • مدارک لازم برای وام ودیعه مسکن مهر ایران: مدارک اثبات تاهل به همراه اصل اجاره نامه دارای کد رهگیری به نام دانشجو