اخبار و اطلاعيه ها

تمدید وام دانشجویی نیم سال دوم98-99

تمدید وام دانشجویی نیم سال دوم98-99

مهلت درخواست وام های دانشجویی تا تاریخ 99/02/10 تمدید گردید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.