اخبار و اطلاعيه ها

پرداخت وام به دانشجویان مناطق سیل زده

پرداخت وام به دانشجویان مناطق سیل زده

کلیه دانشجویان هر منطقه ای که بر اساس گزارش ستاد بحران وزارت کشور جزء مناطق سیل زده محسوب می شود نسبت به ارائه مدارک زیر به صندوق رفاه دانشجویی تا تاریخ 1398/03/01 اقدام نمایند:

1- تاییدیه فرمانداری محل سکونت

2- کپی کارت ملی

3- کپی کارت دانشجویی

4- شماره شبا حساب بانکی دانشجو