اخبار و اطلاعيه ها

ثبت نام وام های نیمسال دوم 98-97

ثبت نام وام های نیمسال دوم 98-97

ردیف

نوع وام

شروع

پایان

1

تحصیلی(کارشناسی-کارشناسی ارشد)

97/11/13

97/12/04

2

ضروری-مسکن-ودیعه مسکن-ازدواج-زیارت

97/11/13

97/12/04

3

شهریه

97/11/13

97/12/04

4

تحصیلی ویژه دکتری(صندوق)

97/11/13

97/12/04

5

تحصیلی ویژه دکتری(بانک توسعه تعاون)

97/11/01

97/11/28

6

ضروری ویژه دکتری ورودی96 و ماقبل

97/11/13

97/12/04