اخبار و اطلاعيه ها

وام دانشجویان دکتری ورودی 96

وام دانشجویان دکتری ورودی 96

دانشجویان دکتری ورودی 96 که به بانک توسعه تعاون معرفی شده بودند و وام فصول بهار و تابستان 97 بانک را دریافت ننموده اند تا ساعت 10 صبح 20 آذرماه فرصت دارند نسبت به ثبت وام خود با مراجعه به اداره رفاه از محل اعتبارات صندوق رفاه اقدام نمایند