اخبار و اطلاعيه ها

وام دکتری

وام دکتری

وام ویژه دکتری (روزانه) 3ماهه پاییزسال  1397 و وام ضروری ویژه دکتری برای ورودی های 96 به قبل، از سه شنبه مورخ 97/08/01 لغایت چهارشنبه 97/08/30 به مدت 30  روز باز می باشد. خواهشمند است نسبت به ثبت درخواست و ارائه مدارک خود در زمان مقرر اقدام فرمایید.