اخبار و اطلاعيه ها

وام عتبات

وام عتبات

شرایط دریافت وام عتبات

 

 مدارک مورد نیاز جهت تقاضای وام عتبات:

1-    ارائه فرم تقاضای وام عتبات

2-    ارائه تاییدیه ستاد عتبات مبنی براعزام دانشجو

3-    تصویر فیش واریزی بانکی جهت دریافت روادید و بیمه و یا هر گونه مدارک دال بر خروج از کشور متقاضی

4-    ثبت نام دانشجویان از طریق پورتال در سامانه رفاه

5-    ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی

6-    ارئه تصویر سند ازدواج، تصویر شناسنامه و کارت ملی همسر(برای دانشجویان متاهل)

نحوه و میزان وام

وام زیارت برای دانشجویان مجرد واجد شرایط 10/000/000ریال و دانشجویان متاهل 15/000/000 ریال می باشد

وام زیارت پس از طی مراحل بررسی و تایید به صورت مستقیم به حساب دانشجو (بانک تجارت) پرداخت می گردد

دانشجویان مشمول این شیوه نامه فقط یک بار در طول دوره تحصیل می توانند از وام زیارت استفاده نمایند.

نحوه و میزان بازپرداخت:

زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، پس از فراغت از تحصیل مطابق مقررات بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود

تاريخ ثبت نام از 97/07/15 لغايت 97/08/15 مي باشد.