اخبار و اطلاعيه ها

وام ویژه دکتری

وام ویژه دکتری

وام ویژه دکتری (روزانه) 3ماهه زمستان سال 1396،از شنبه مورخ 96/10/09 لغایت دوشنبه 96/11/09 به مدت 30 روز باز می باشد. خواهشمند است نسبت به ثبت درخواست خود در زمان مقرر اقدام فرمایید.