اخبار و اطلاعيه ها

وام بنیاد علوی

وام بنیاد علوی

وام بنیاد علوی

بر اساس  تفاهم نامه ای میان وزارت علوم و بنیاد مستضعفان به دانشجویان مناطق محروم از طریق بنیاد علوی وام دانشجویی پرداخت می گردد. لذا دانشجویان میتوانند با مراجعه حضوری به اداره رفاه دانشجویی درخواست وام نمایند. بدیهی است تقاضای وام دانشجویان پس از بررسی در اداره رفاه دانشگاه جهت پرداخت به بنیاد علوی ارسال میگردد و پرداخت وام با تشخیص و صلاحدید بنیاد علوی خواهد بود.

مدارک لازم جهت دریافت وام بنیاد علوی

1-    نامه کسر از حقوق

توضیح 1: جهت ضمانت وام بنیاد علوی نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی- پیمانی پذیرفته می شود.

توضیح 2: عنوان گواهی کسر از حقوق خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشد.

توضیح 3: مبلغی که در گواهی قید میشود برای دانشجویان دوره کارشناسی 65,000,000ریال و برای مقطع ارشد 35,000,000 ریال

2-    کپی کارت ملی

3-    کارت دانشجویی

4-    افتتاح حساب عابر بانک تجارت کارت جوان

مبلغ وام و مدت زمان استفاده از وام بنیاد علوی

5-    دانشجویان مجرد هر ترم 6000,000

6-    دانشجویان متاهل هر ترم 8,000,000

7-    مقطع کارشناسی ارشد تا 4 نیمسال تحصیلی

8-    مقطع کارشناسی پیوسته 8 نیمسال تحصیلی

9-    مقطع دکتری 8 نیمسال تحصیلی

ضمناً به دانشجویان در ترم اضافی این وام تعلق نمی گیرد.

بازپرداخت وام بنیاد علوی

باز پرداخت وام بنیاد علوی شش ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت (اقساط 20 ماهه) می باشد.