اخبار و اطلاعيه ها

اطلاعیه مهم در خصوص شماره حساب های بانک تجارت دانشجویان

اطلاعیه مهم در خصوص شماره حساب های  بانک تجارت دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه متقاضی وام دانشجویی ( دانشجویان روزانه ) می رساند لازم است شماره حساب تجارت کارت جوان به نام خود دانشجو افتتاح و به اداره رفاه تحویل نمایند. لازم به ذکر است هرگونه عواقب ناشی از عدم پرداخت وام بر عهده خود دانشجو می باشد.